КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД 380 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ

"E PUR SI MUOVE"
26 - 27 НОЕМВРИ 2022 г.

София Еърпорт Център (SAC) – THE Flex-R Lounge, гр. София, бул. “Христофор Колумб” 64

ПРОГРАМА