КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД 380 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ

"E PUR SI MUOVE"

26 - 27 НОЕМВРИ 2022 г.

Конференция по случай 380 години от смъртта на Галилео Галилей

ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ: E PUR SI MUOVE

Портрет на Галилей

Галилео Галилей (1564 – 1642г.) е ренесансов учен, притежаващ както музикално образование, така и познания по медицина, философия, богословие, математика, физика и история. Като инженер е известен със своите изобретения като термоскопа, първата надеждно документирана употреба на микроскоп, първият дизайн на часовник с махало и други. Като физик той има фундаментални приноси за развитието на науката. Той е първият учен, който провежда убедителни мисловни експерименти, показващи еднаквото ускорение, което имат падащите тела с различно тегло, а също така и принципът на относителността, според който законите на физиката важат еднакво във всяка инерциална система, движеща се праволинейно и равномерно. Този принцип е основополагащ за класическата механика на Нютон и специалната теория на относителността на Алберт Айнщайн. Умира на 77 годишна възраст в Арчетри край Тоскана. – Прочетете повече тук!

Портрет на Галилей

Галилео Галилей (1564 – 1642г.) е ренесансов учен, притежаващ както музикално образование, така и познания по медицина, философия, богословие, математика, физика и история. Като инженер е известен със своите изобретения като термоскопа, първата надеждно документирана употреба на микроскоп, първият дизайн на часовник с махало и други. Като физик той има фундаментални приноси за развитието на науката. Той е първият учен, който провежда убедителни мисловни експерименти, показващи еднаквото ускорение, което имат падащите тела с различно тегло, а също така и принципът на относителността, според който законите на физиката важат еднакво във всяка инерциална система, движеща се праволинейно и равномерно. Този принцип е основополагащ за класическата механика на Нютон и специалната теория на относителността на Алберт Айнщайн. Умира на 77 годишна възраст в Арчетри край Тоскана.

Портрет на ГалилейГалилео Галилей (1564 – 1642г.) е ренесансов учен, притежаващ както музикално образование, така и познания по медицина, философия, богословие, математика, физика и история. Като инженер е известен със своите изобретения като термоскопа, първата надеждно документирана употреба на микроскоп, първият дизайн на часовник с махало и други. Като физик той има фундаментални приноси за развитието на науката. Той е първият учен, който провежда убедителни мисловни експерименти, показващи еднаквото ускорение, което имат падащите тела с различно тегло, а също така и принципът на относителността, според който законите на физиката важат еднакво във всяка инерциална система, движеща се праволинейно и равномерно. Този принцип е основополагащ за класическата механика на Нютон и специалната теория на относителността на Алберт Айнщайн. Умира на 77 годишна възраст в Арчетри край Тоскана.

ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Сдружение “Форум Наука”, д-р Лъчезар Томов и инициативен комитет организират конференция под надслов “E pur si muove” по повод 380 годишнината от смъртта на Галилео Галилей, която ще се проведе на 26 и 27 ноември 2022 г. Конференцията е интердисциплинарна и има за цел да стимулира както диалога между различните области на науката и изкуството, така и диалога между поколенията. В нея могат да участват учени, хора на изкуството, студенти и ученици. Годишнината съвпада с 80 години от основаването на специалност “Италианска филология” към Факултета по класически и нови филологии на Софийски университет.

ФОРМАТ НА УЧАСТИЕ

ДОКЛАДИ
ПОСТЕРИ
МУЛТИМЕДИЯ
ИНСТАЛАЦИИ
ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ЕКСПЕРИМЕНТИ
МУЗИКА
ИЗКУСТВА
ДРУГИ

ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ

ФИЗИКА
МАТЕМАТИКА
ФИЛОСОФИЯ
БОГОСЛОВИЕ
ИСТОРИЯ
МУЗИКА
ИЗКУСТВА
ИНЖЕНЕРНИ НАУКИ

Конференцията е интердисциплинарна по своя характер и приема участия в различен формат. Те могат да обединяват различни тематични направления или да бъдат само в едно от тях. Програмата ще бъде публикувана една седмица преди началото на конференцията. Цялата конференция ще се предава наживо от сдружение “Форум наука”. Приетите доклади ще се публикуват в специален брой на списание “Българска наука” до два месеца след провеждането на конференцията. 

ВАЖНИ ДАТИ

15.11.2022

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ

18.11.2022

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

26.11.2022

ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Илюстрация от Галилей

27.11.2022

ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

15.03.2023

ПОДАВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ ЗА ПУБЛИКАЦИЯ

15.11.2022

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ

18.11.2022

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

Илюстрация от Галилей

26.11.2022

ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

27.11.2022

ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

15.03.2023

ПОДАВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ ЗА ПУБЛИКАЦИЯ

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Sofia Airport Center – THE Flex-R Lounge

гр. София, бул. Христофор Колумб 64