КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД 380 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ
"E PUR SI MUOVE"

26 - 27 НОЕМВРИ 2022 Г.

КОЙ Е ГАЛИЛЕЙ?

“Също така напразно издействахте против Галилей Римския декрет, който осъжда неговото становище относно движението на земята. Това няма да докаже, че тя стои неподвижна; и ако разполагаха с постоянни наблюдения, доказващи, че именно тя се върти, всички хора, взети заедно, не биха ѝ попречили да се върти и не биха попречили на себе си да се въртят с нея.”

Блез Паскал

"Писма до един провинциал"
Галилео Галилей. Около 1602-1607. Художник: Доменито Тинторенто

КОЙ Е ГАЛИЛЕЙ?

Галилео Галилей. Около 1602-1607. Художник: Доменито Тинторенто

“Също така напразно издействахте против Галилей Римския декрет, който осъжда неговото становище относно движението на земята. Това няма да докаже, че тя стои неподвижна; и ако разполагаха с постоянни наблюдения, доказващи, че именно тя се върти, всички хора, взети заедно, не биха ѝ попречили да се върти и не биха попречили на себе си да се въртят с нея.”

Блез Паскал

"Писма до един провинциал"

Галилео Галилей е ренесансов учен, притежаващ както музикално образование, така и познания по медицина, философия, богословие, математика, физика и история. Той е и изобретател, и инженер със също толкова съществени приноси, колкото в математиката и физиката.

Родом е от Пиза, роден e на 15.02.1564 г. и e починал 8.01.1642 г. На младини получава домашно образование от своя баща Винченцо, който е лютенист, композитор и музикален теоретик и се научава също да свири на лютня, както и да мери извънредно точно времето по слух. Баща му е създател на първия нелинеен математически модел, описващ природно явление, свързано с вибриращи струни – ако отношението на дължините на струните е линейно свързано с музикалния интервал  (например 3:2 е квинта), то варира с квадрата на напрежението, приложени върху тях. Тежестите, окачени на струни с еднаква дължина, трябва да са в съотношение 9:4, за да възпроизведат квинта. Този нелинеен модел ще бъде примерът и еталонът на Галилей за ролята на втората степен при моделиране на физични явления и в основата на неговия парадокс по отношение на безкрайността.

Pendulum Clock
Часовник с махало – проект на Галилей, скица – неговият син Винченцо Галилей

Галилео Галилей е ренесансов учен, притежаващ както музикално образование, така и познания по медицина, философия, богословие, математика, физика и история. Той е и изобретател, и инженер със също толкова съществени приноси, колкото в математиката и физиката.

Родом е от Пиза, роден e на 15.02.1564 г. и e починал 8.01.1642 г. На младини получава домашно образование от своя баща Винченцо, който е лютенист, композитор и музикален теоретик и се научава също да свири на лютня, както и да мери извънредно точно времето по слух. Баща му е създател на първия нелинеен математически модел, описващ природно явление, свързано с вибриращи струни – ако отношението на дължините на струните е линейно свързано с музикалния интервал  (например 3:2 е квинта), то варира с квадрата на напрежението, приложени върху тях. Тежестите, окачени на струни с еднаква дължина, трябва да са в съотношение 9:4, за да възпроизведат квинта. Този нелинеен модел ще бъде примерът и еталонът на Галилей за ролята на втората степен при моделиране на физични явления и в основата на неговия парадокс по отношение на безкрайността.

Pendulum Clock
Часовник с махало – проект на Галилей, скица – неговият син Винченцо Галилей
Compass
Военен компас на Галилей

По-късно Галилей учи три години логика при Якобо Боргини. По настояване на баща си се записва да учи медицина, тъй като тя е по-добре платена от математиката, но проблемът за зависимостта на периодите на махалото от амплитудата го обсебва и той сменя областта. Галилей смята, че периодите на махалото са независими от големината на замаха (амплитудата), което по-късно се доказва, че е само приблизително вярно.

Compass
Военен компас на Галилей

По-късно Галилей учи три години логика при Якобо Боргини. По настояване на баща си се записва да учи медицина, тъй като тя е по-добре платена от математиката, но проблемът за зависимостта на периодите на махалото от амплитудата го обсебва и той сменя областта. Галилей смята, че периодите на махалото са независими от големината на замаха (амплитудата), което по-късно се доказва, че е само приблизително вярно.

Като инженер е известен със своите изобретения като термоскопа, първата надеждно документирана употреба на микроскоп, първият дизайн на часовник с махало, военни компаси, механизми и други. Подпомага създаването на пианото чрез свои изобретения. Преподава проекция и кирароскуро в Академията на изкуствата във Флоренция, пише стихотворения, повлиян от Данте, едно от които осмива традициите на университета в Пиза навсякъде да се носи официалното облекло. За изобретенията и откритията си във физика и математика ползва отлично тренирания си музикален слух и способностите си да рисува. Като физик той има фундаментални приноси за развитието на науката, като предшественик на Исак Нютон. Той е първият, който прави убедителни мисловни експерименти, показващи както еднаквото ускорение, което имат падащите тела с различно тегло, но и принципът на относителността, казващ, че законите на физиката важат еднакво във всяка инерциална система, движеща се праволинейно и равномерно – рибите плуват по един и същ начин в аквариума на равномерно движещ се кораб и в неподвижна къща на сушата.

Galilei. Moon Scheme
Собственоръчни рисунки на Луната в „Звездният вестител“ от Галилей
Galilei. Moon Scheme
Собственоръчни рисунки на Луната в „Звездният вестител“ от Галилей

Като инженер е известен със своите изобретения като термоскопа, първата надеждно документирана употреба на микроскоп, първият дизайн на часовник с махало, военни компаси, механизми и други. Подпомага създаването на пианото чрез свои изобретения. Преподава проекция и кирароскуро в Академията на изкуствата във Флоренция, пише стихотворения, повлиян от Данте, едно от които осмива традициите на университета в Пиза навсякъде да се носи официалното облекло. За изобретенията и откритията си във физика и математика ползва отлично тренирания си музикален слух и способностите си да рисува. Като физик той има фундаментални приноси за развитието на науката, като предшественик на Исак Нютон. Той е първият, който прави убедителни мисловни експерименти, показващи както еднаквото ускорение, което имат падащите тела с различно тегло, но и принципът на относителността, казващ, че законите на физиката важат еднакво във всяка инерциална система, движеща се праволинейно и равномерно – рибите плуват по един и същ начин в аквариума на равномерно движещ се кораб и в неподвижна къща на сушата. Този принцип е основополагащ за класическата механика на Нютон и специалната теория на относителността на Алберт Айнщайн. Галилео Галилей има смелостта да се опълчи на доктриналната природа на физиката до неговото време и да постави самата основа на науката под въпрос – природата на нейните доказателства. До Галилей се е смятало, че всяко твърдение във физиката трябва да се доказва логически, както в математиката – без да се прави сметка, че математиката изучава абстрактни обекти, които спазват правила, наложени от самите им дефиниции и аксиоми – твърдения, които са „дадени“, не изведени, те просто са верни. Обектите във физиката са реални, безкрайно по-сложни от математическите обекти и аксиомите за тях не са предварително известни – те трябва някак да бъдат „отгатнати“ и съществуват множество аксиоматични системи и построени върху тях теории, водещи до едни и същи видими и измерими резултати. Така основното оръжие във физиката се оказва експериментът. Смята се, че Галилей е първият учен, който е разбирал това, както и несъвършенството на информацията, която експериментите дават поради шума от измерването и нееднаквите условия. Философията на науката на Галилей влиза в директно противоречие с учението на Църквата, която използва слабите места на неговите аргументи, за да отхвърли твърдението му, че Земята се върти, прилагайки извънредно строгите научни критерии в схоластиката за неопровержими логически доказателства. Неговият „Диалог за двете световни системи“ е забранен, а той е осъден на изгнание, за което основен принос има подигравателното отношение към тезите на църквата, която диалогът показва. Галилей умира на 77 години, но неговото наследство се проявява в изследванията на сър Исак Нютон, който широко използва експерименталния подход за развитието на класическата механика.

Този принцип е основополагащ за класическата механика на Нютон и специалната теория на относителността на Алберт Айнщайн. Галилео Галилей има смелостта да се опълчи на доктриналната природа на физиката до неговото време и да постави самата основа на науката под въпрос – природата на нейните доказателства. До Галилей се е смятало, че всяко твърдение във физиката трябва да се доказва логически, както в математиката – без да се прави сметка, че математиката изучава абстрактни обекти, които спазват правила, наложени от самите им дефиниции и аксиоми – твърдения, които са „дадени“, не изведени, те просто са верни. Обектите във физиката са реални, безкрайно по-сложни от математическите обекти и аксиомите за тях не са предварително известни – те трябва някак да бъдат „отгатнати“ и съществуват множество аксиоматични системи и построени върху тях теории, водещи до едни и същи видими и измерими резултати. Така основното оръжие във физиката се оказва експериментът. Смята се, че Галилей е първият учен, който е разбирал това, както и несъвършенството на информацията, която експериментите дават поради шума от измерването и нееднаквите условия. Философията на науката на Галилей влиза в директно противоречие с учението на Църквата, която използва слабите места на неговите аргументи, за да отхвърли твърдението му, че Земята се върти, прилагайки извънредно строгите научни критерии в схоластиката за неопровержими логически доказателства. Неговият „Диалог за двете световни системи“ е забранен, а той е осъден на изгнание, за което основен принос има подигравателното отношение към тезите на църквата, която диалогът показва. Галилей умира на 77 години, но неговото наследство се проявява в изследванията на сър Исак Нютон, който широко използва експерименталния подход за развитието на класическата механика.

Telescopes
Телескопи на Галилей
Звездният вестител
"Звездният вестител", 1610 г., съчинение по астрономия на Галилей, написано на латински