КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД 380 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ
"E PUR SI MUOVE"

26-27 НОЕМВРИ 2022 Г.​

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

“Философията е записана в онази велика книга, която винаги е пред очите (имам предвид Вселената), ние не ще можем да я разберем ако първом не изучим езика ѝ и не се научим да различаваме буквите, с които е изписана тя. А тя е изписана на езика на математиката, буквите в нея са триъгълници, кръгове и други геометрични фигури, без които е невъзможно за човека да схване дори и едничка дума в нея, лишен от тях той се лута напразно из мрачен лабиринт, без да намери изход.”

Галилео Галилей

Конференция за Галилей в София

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД 380 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ
"E PUR SI MUOVE"

26-27 НОЕМВРИ 2022 Г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Конференция за Галилей в София

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
В КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД 380 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ
„E PUR SI MUOVE“

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЯВКИТЕ

Сдружение “Форум Наука” има удоволствието да Ви покани да вземете участие в предстоящата конференция по повод 380 години от смъртта на Галилео Галиелй “E pur sie muove”. Това, което трябва да изпратите е резюме от минимум 150 и максимум 550 думи не по-късно от 15 ноември 2022г. Уведомление за приемане или отхвърляне на доклада ще получите в срок до 18 ноември 2022 г. Пълните доклади ще се приемат до 10.01.2023г. Те ще се публикуват в специален брой на списание “Българска наука” в срок до 2 месеца след конференцията.

Конференцията ще се предава на живо по каналите на Българска наука – Facebook, YouTube. Българска наука ще качи и обработени записи след това. Има възможност за участие с доклад онлайн в специална онлайн сесия през Zoom, за което участниците трябва изрично да уведомят писмото, с което подават темата и резюмето на своето участие. Участниците, които ще представят онлайн, ще получат на електронната си поща връзки към събитията до два дни преди конференцията.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКЛАДИТЕ

Пълните доклади за публикация в списание “Българска наука” трябва да бъдат придружени от резюме и ключови думи. Докладите не трябва да превишават 15 стандарни страници. Всички одобрени автори ще получат допълнителни инструкции относно оформлението и техническите детайли, които следва да бъдат спазени при изпращане на доклада.

Очакваме Вашите резюмета и доклади на следния имейл адрес:

info@galileiconf.org